Gå til innhold
NITO Møre og Romsdal

Konflikthåndtering

Konflikter kan være utfordrende og ødeleggende for arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte. Kunnskap om forebygging og håndtering av konflikter gir flere muligheter og større handlingsrom.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

torsdag 14.03.2019 12:00-13:00

torsdag 14.03.2019 13:00-15:00

torsdag 14.03.2019 15:15-16:15

torsdag 14.03.2019 16:30

torsdag 14.03.2019 20:00

Personopplysninger

Loading

Konfliktar og trakasering1.JPG

Konflikter kan være skadelige. De skal håndteres på en forsvarlig måte i tråd med arbeidsmiljøloven og prinsipper for rettferdighet og god saksbehandling.

Å håndtere konflikter kan være utfordrende, men gjennom konstruktiv innstilling og effektiv håndtering kan konflikter bidra til bedre samarbeid. Klarer du å snu konflikten kan det være en spire til kreativitet og effektivitet.

Bli med på kurs og få større trygghet i å oppdage, ta tak i og løse utfordringer på en konstruktiv måte.

På dette kurset lærer du

  • Hva er en konflikt og hvordan oppfatter vi konflikter?
  • Hvorfor og hvordan får konflikter utvikle seg?
  • Hvilke fordeler gir god konflikthåndtering?
  • Hvorfor oppleves noen som "vanskelige" og andre ikke?
  • Konkrete verktøy for god håndtering av konflikter.
  • Lovverk, retningslinjer og prosedyrer for konflikthåndtering.

Kursholder Magda Goksøyr, organisasjonsrådgiver, Nlp Coach fra Mowe AS

Kurset er en del av årsmøtedagen i avdelingen, selve årsmøtet starter kl 17 - se program for hele årsmøtedagen. Dagen startes med lunsj kl 12. Gå til påmelding og velg hvilke sekvenser du ønskr å være med på.

Tillitsvalgte som deltar dette kurset kan få dekket reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste.

Årsmøte - formell møteplass og avdelingens høyeste organ

Hvem kan delta?

  • ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
  • pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
  • styremedlemmer og leder i NITO Studentenes lokallag har talerett

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

 

Andre kurs og arrangement i NITO Møre og Romsdal