Gå til innhold
NITO Sør-Trøndelag

Lederforum: Håndtering av trakassering

Har du tilstrekkelig kompetanse på håndtering av konflikter på arbeidsplassen, og hva som er forventet av arbeidsgiver og arbeidstaker? Har du basiskunnskap om mobbing og trakassering på arbeidsplassen?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Samtale mellom leder og ansatt. Foto: Tom Haga

For å håndtere konflikter og trakassering/mobbing er det viktig både å ha en organisasjonspsykologisk kunnskap og en juridisk forståelse. Dette – sammen med en god rolleforståelse som leder gir et godt grunnlag for å håndtere slike utfordrende saker på en konstruktiv måte.

Du tilegner deg kunnskap i blant annet;

  • Konflikter - definisjoner, årsaker og utviklingsforløp
  • Håndtering av konflikter - roller, ansvar og rammebetingelser
  • Teori, metoder og verktøy til praktisk bruk i konflikthåndtering
Foredragsholdere: Inger Annie Moe, leder i Etisk Råd i NITO, og Erlend Aarsand, advokat/sjef juridisk seksjon i NITO.

Det blir enkel servering fra kl. 16.30. 

Etikk i NITO:

NITOs etiske råd skal forvalte NITOs etiske retningslinjer, behandle klagesaker over medlemmenes overtredelse av disse og fremme forslag om eventuelle sanksjoner til hovedstyret i form av påtale/advarsel, eventuelt eksklusjon i hht Lov for NITO § 9.6.1 Et vedtak i hovedstyret kan ankes inn for Kongressen.

Kurs og arrangementer i Sør-Trøndelag

Oversikt over kommende lokale kurs og arrangementer i Sør-Trøndelag