Gå til innhold
NITO Troms

Lederforum: Hard eller myk HR - hva fungerer?

Mange bedrifter synes å bli ledet og organisert med et overvurdert behov for kontroll og ytre incentiver, og en undervurdert betydning av indre motivasjon som drivkraft til gode resultater. Dette karakteriserer professor Bård Kuvaas som dyr og dårlig ledelse.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Lampe skinner på en spire som kommer opp fra et åpent hodeVi har invitert professor ved handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas, til lederforum for å lære oss om hard og myk HR - og hvorfor den ene metoden fungerer bedre enn den andre.

Kuvaas har forsket på data fra 7000 ansatte basert på 99 norske organisasjoner og funnet god dokumentasjon på betydningen av indre motivasjon på arbeidsprestasjoner. Disse funnene er spesielt interessante i lys av at hard HR synes å være den foretrukne modellen for stadig flere organisasjoner. Han viser også til forskning som dokumenterer hvordan vi mennesker har en tendens til å overvurdere behovet for kontroll og ytre incentiver, noe som kan forklare hvorfor ledere lett går i hard HR-modus.

Velkommen til et lærerikt foredrag om betydningen av riktig HR-strategi for din bedrift!

Andre relevante kurs og konferanser: 

Bård Kuvaas

Bård Kuvaas er utdannet siviløkonom og professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Hans forskning omfatter både atferdsdata og beslutningsprosesser, organisatorisk atferd og HRM i et mikroprespektiv.

Kuvaas er publisert i flere internasjonale tidsskrifter og utnevnt som norsk ambassadør og medlem av hovedstyret i HR avdelingen hos the Academy of Management. I 2016 fikk han BIs forskningspris for fremragende forskning.