Gå til innhold
NITO Møre og Romsdal

Lokal tariffkonferanse for avtaleområde Privat

Hvordan blir årets lønnsoppgjør? Bli forberedt til lokale forhandlinger. Dette er årets viktigste konferanse for tillitsvalgte i privat tariffområde.

Sett av dato! Mer informasjon og påmelding kommer snart.


Kom og møt andre tillitvalgte. Bildet er fra lokal tariffkonferanse 2017.

På lokal tariffkonferanse blir du oppdatert på alt som har med årets tariffoppgjør å gjøre. Du treffer NITOs forhandlere og andre tillitsvalgte i privat sektor. Her får du nyttig innsikt, et viktig grunnlag før lokale forhandlinger.

Hvordan står det til på det norske arbeidsmarkedet? NITOs nyeste behovsundersøkelse og arbeidsmarkedstall vil bli presentert.

NITO dekker dine reise- og ev. oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Innspill sendes , leder for Tariffutvalg NITO Møre og Romsdal Privat.

Andre kurs og arrangement i NITO Møre og Romsdal