Gå til innhold
NITO Buskerud

Når det haster med å finne en erstatter!

Meld deg på frokostmøtet og lær mer om hvordan du kan få hjelp og støtte fra NAV.

Se mer informasjon om påmelding under bildet.

Meld deg på arrangementet her

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Dette inkluderer tre innsatsområder: redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse, samt bedre muligheter til opplæring.

NAV Jobbservice Drammensregionen har på fem år blitt et av etatens ledende markedsteam. Spesialisert på rekruttering, nedbemanning og arbeidsinkludering. 

- Da vi etablerte NAV jobbservice hadde vi ambisjoner om å yte toppservice til lokale arbeidsgivere, slik at vi kunne knuse noen myter om NAV som stivbeint og byråkratisk. 
Finn Øivind Gabrielsen, Fagkoordinator NAV Drammen

Terje Njaastad, avdelingsleder ved Nettbuss AS i Drammen, vil også holde foredrag. Sammen skal Njaastad og Gabrielsen dele sine erfaringer og komme med eksempler på hvordan man kan få til tidsbesparende, ubyråkratisk og smidig rekruttering - med lav risiko og med mål om å hjelpe folk i jobb.

Praktisk informasjon

  • Kl. 08:00-08:30 Frokost
  • Kl. 08:30-09:30 Foredrag 
  • Kurssted/rom: Papirbredden 1, Grønland 58, Drammen

Finn Øivind Gabrielsen

Finn Øivind Gabrielsen er fagkoordinator ved NAV Drammen, kontaktperson for Inkluderingsdugnaden, og har vært med på å bygge opp suksessen NAV Jobbservice Drammensregionen.

Han har over 20 års erfaring med å skaffe virksomheter i Vestfold og Buskerud arbeidskraft. 

 

Waterhole Drammen

Arrangementet er et samarbeid mellom: NITO Buskerud, NHO Buskerud, NAV Buskerud, Høgskolen i Sørøst Norge, DNB og Næringsforeningen i Drammensregionen

Aktuelle arrangementer i Buskerud