Gå til innhold
NITO Sogn og Fjordane

NITO-helg på Hotel Alexandra

Har du lyst til å utvide ditt NITO-nettverk og samstundes få med deg inspirerande foredrag? I år set vi fokus på det positive som ligg i tillitsvaldrolla, på programmet blir det óg ein post frå ei aktuell og spanande bedrift. Bli med på Loen-konferansen for NITO-medlemer og få ny energi i rolla som medlem eller tillitsvald.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

 

 Kva er positivt med tillitsvaldrolla?

Fredag 16. november

 • 16.30 Registrering og mat
 • 17.15 Velkomen
  v/avdelingsstyreleiar Svein Hauge og nestleiar Jan Einan, NITO Sogn og Fjordane
 • 17.30 Kvifor er det viktig at vi har fagorganisasjonar – og kva bidrar dette til for arbeidsgjevarsida?
  v/administrerande direktør i Sognekraft Terje Bakke Nævdal
 • 18.30 Kvifor det er viktig at vi har organiserte arbeidsgjevarar – og kva bidreg dette til for fagorganisasjonane?
  v/seniorrådgjevar Jørn Eilertsen NITO
 • 19.15 Informasjon ved valkomiteen i NITO Sogn og Fjordane
  v/Tone Teigen, leiar av valkomiteen
 • 20.00 Middag

Laurdag 17. november

 • 08.45 NITO etter Kongressen
  v/representant frå NITOs hovudstyre  
 • 09.40 Etiske utfordringar vi møter i NITO
  v/(Inger Annie Moe) frå Etisk råd
 • 10:50 Tariffkonferansar v/leiarane i tariffutvala.
  Val av representantar til dei sentrale tariffkonferansane (12. og 13. mars 2019)
  Lønsoppgjeret 2018
 • 11.30 Utsjekk
 • 12.00 Næringslivet i Stryn, kva er det viktig at NITO veit noko om?
  v/ordførar i Stryn Sven Flo
 • 13.00 Lunsj og vél heim!

Dersom ein melder seg av etter at påmeldingsfristen er gått ut må ein betala eit gebyr på 50% av deltakaravgifta. Dersom ein melder seg av seinare enn tre verkedagar før kursstart, eller ikkje møter, må ein betala full deltakaravgift.

Merk: Dersom konferansen vert fullteikna vil tillitsvalde bli prioritert