Gå til innhold
NITO Hordaland

NITO UNG Omvisning på Bergen Biogassanlegg i Rådalen

Biogassanlegget i Bergen ble åpnet i oktober 2016 og er et slambehandlingsanlegg som utnytter ressursene i slammet fra avløpsrenseanleggene og septiktankene som er lokalisert i Bergen kommune best mulig.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Bildet er lånt med tillatelse fra Bergen Vann KF

Slamanlegget i Rådalen skal driftes i egenregi av Bergen kommune ved Bergen Vann KF. Anlegget kan i en overgangsperiode, før anleggets kapasitet er fullt utnyttet med slam fra Bergen kommune, ta mot slam og eventuelt andre godkjente råstoff fra omegnskommuner.
Samtidig skal en søke å få inn energirikt avfall som kan bidra til å øke gassproduksjonen. Biogassen forutsettes brukt som drivstoff til bussene i Bergen.
Biogass oppgraderes til biometan og brukes til gassdrevne kjøretøy, trolig busser. Kjørelengde på ca. 6,1 mill. km/år for buss tilsvarer ca. 80 busser.

Bakgrunnen for bygging av biogassanlegg var oppgradering av avløpsrenseanleggene, og et behov for et slambehandlingsanlegg da slammengdene økte betraktelig med mer høygradig rensing.