Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

Økonomi for ikkje-økonomar - lær deg å lese bedriftsrekneskap

Dette er kurset for deg som anten treng meir økonomikunnskap eller treng å oppfriske gløymd kunnskap! Betre økonomikunnskap set deg i betre stand til å forstå den økonomiske status i eige selskap. Kurset er tilpassa tillitsvalte i samband med komande lønnsforhandlingar og for tilsettepresentanter i styre.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Kurset gir deg naudsynt praktisk kunnskap om økonomi, der du lærer kva tala i rekneskapen og i økonomiske rapportar eigentleg gir deg av informasjon.

  • Grunnleggjande om økonomistyring og rekneskap 
  • Reknskapsforståing– korleis analysere den økonomiske situasjonen 
  • Forstå nøkkeltal og sjå etter fallgruver 
  • Fortel reknskapen alltid sanninga om økonomisk status?

Kjell Larsen

Kurshaldar Kjell Larsen er leiar for bedriftsrådgjeving i Tveit Regnskap. Han er siviløkonom med lang erfaring frå næringslivet på Haugalandet, som konsulent, dagleg leiar og gjennom styrearbeid.