Gå til innhold
NITO Sør-Trøndelag

Medlemsmøte for NITO Pensjonistene

Aktuelle NITO-saker, foredrag ved Enova og nettverking med andre NITO-medlemmer. Bli med!

Ingen påmelding - velkommen!

Kaffekopp. Foto: Tom Haga, 2017

Dagens tema: Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enkel servering underveis.