Gå til innhold
NITO Vest-Agder

Pensjonister: Vi besøker Flødevigen og REC Solar

Bli med til en av Europas eldste institusjoner innen havforskning: Havforskingsinstituttet i Flødevigen i Arendal. Deretter drar vi til REC Solar i Porsgrunn som er verdens ledende produsenter av silisiumbaserte materialer.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

tirsdag 17.04.2018 07:30-19:00

tirsdag 17.04.2018 07:31-19:01

tirsdag 17.04.2018 07:33-19:03

Personopplysninger

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Vi besøker Flødevigen og REC Solar - bli med på busstur!

Program

Kl 07:10: Bussavgang i Vågsbygd, deretter tar vi på deltakerne underveis. Vi avtaler avgangstider/sted når vi ser påmeldingen.
Kl 9:00: Havforskningsinstituttet i Flødevigen – Arendal: Vi møter forskerne Odd Aksel Bergstad og Anders Jelmert.
Kl. 13:00:  REC Solar, Herøya – Porsgrunn: Vi får omvisning av fabrikksjef Geir Ausland som også hadde omvising for oss på Elkem Solar i Vågsbygd i 2017.
Kl. 15:00: Middag ved Telemarkssvingen Veikro på vei hjemover.
Ca kl 19:00: Ankomst Kristiansand og de andre stoppestedene. 

Om pris og påmeLding

 • Pris inkluderer enkel bespisning på bussen fra Arendal og middag på Telemarksporten Veikro.
 • Pensjonistmedlemmer:  kr.  600,-
 • Ordinære medlemmer og ledsagere:  kr.   800,-
 • Det blir først til mølla-påmelding.
 • Medlemmer av pensjonistgruppen og deres ledsagere blir prioritert ved påmelding, alle får tidlige beskjed om plass og påstigning.
 • Alle får tilsendt faktura via e-post i etterkant av turen.
 • Avmelding etter 10. april (påmeldingsfristen) krever at egenandelen ikke blir refundert.

Praktisk informasjon

 • Det er påstigning som beskrevet i Kristiansand og ellers etter avtale østover.
 • I Kristiansand har vi oppsamling ved Vågsbygd Kirke (gratis parkering), Sentrum og Oddernes Kirke (gratis parkering).
 • Bussen har toalett i sittesonen - man slipper å gå ned ei trapp.
 • Vi spiser ombord i bussen på vei til Telemark (NITO ordner med enkel mat, meld fra ved  påmelding om matallergier)

Spørsmål om arrangementet?

Ta kontakt med utvalgsmedlemmer i Pensjonistgruppen og arrangør
Bjørn Johan Andersen: 90578798 eller
Johan Svensson: 90098747

Om Forskningsstasjonen Flødevigen

Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av Europas eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen, som nylig har gjennomgått en stor modernisering, ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune. Beliggenheten er strategisk i forhold til den mest befolkningsrike delen av landet og for regelmessig overvåking av kyststrømmen idet den passerer vestover.

Forskningsstasjonen har gjennom årenes løp vært en plattform for svært varierte forskningsaktiviteter både på land og til sjøs. Det var her det norske oppdrettseventyret startet med bl.a. torskeutklekking og hummeroppdrett.

Personellet som er lokalisert i Flødevigen arbeider i dag med forvaltningsrettet rådgivning og forskning innen områdene: 

 • kystsoneøkologi, kartlegging av biologiske verdier i kystsonen
 • miljøforhold i Skagerrak og på kysten
 • dyreplankton og planktonalger i Skagerrak og Nordsjøen
 • kystressurser som hummer, ål og kysttorsk
 • reke, sild, brisling og industrifisk i Skagerrak og Nordsjøen
 • dyphavsressursene i Nordøst-Atlanteren

Forskningsstasjonen Flødevigen har fasiliteter, utstyr og kompetanse til å dekke et bredt spekter av aktiviteter og forsøk i felten, i laboratorier og i basseng samt lang tradisjon for innsamling av datamateriele. Stasjonen har ansvaret for unike tidsserier i tilknytning til overvåking av miljø og levende marine organismer i Skagerrak.

REC Solar (Tidligere Elkem Solar)

REC Solar er del av Elkemgruppen, en av verdens ledende produsenter av silisiumbaserte materialer, med over 110 års historie med teknologidrevet vekst. Elkem Solars teknologi bidrar til å gjøre solenergi konkurransedyktig med konvensjonelle energikilder ved å redusere kostnader og utslipp – uten å redusere kvaliteten på sluttproduktet. Den viktigste komponenten i solceller er silisium. Ved Elkem Solar i Kristiansand produseres superrent silisium i en spesiell prosess – Elkem Solar Silicon (ESS®), som brukes i solceller. Prosessen skiller seg ut fordi den kun bruker 25 % av den energien som andre prosesser bruker for å lage solcelleprodukter.

Fra Elkem Solar i Kristiansand sendes solcellesilisiumet til videreforedling på REC Solars avdeling på Herøya, hvor det blir laget silisiumblokker. Fra Herøya sendes blokkene videre til REC Solars fabrikk i Singapore og andre kunder for å lage solcellepanel. Dette er verdens mest miljøvennlige verdikjede for solcellepaneler, med det laveste CO2-avtrykket.

Det er 70 ansatte ved fabrikken på Herøya, og produksjonen er basert på følgende fortrinn:  

 • Synergier med produksjonen av silisium ved Elkem Solar i Kristiansand  
 • Elkem Solar i Kristiansand og på Herøya spenner over den delen av verdikjeden hvor Norge har konkurransedyktige forhold, blant annet silisiumkompetanse, stabil krafttilgang og høy automatiseringsgrad  
 • God tilgang på kompetanse fra tiden med REC Wafer og annen nærliggende prosessindustri. I 2015 ble Elkem Solar solgt ut av Elkem og inngår i China National Bluestars solportefølje, sammen med REC Solar.