Gå til innhold
NITO Buskerud

Ringerike brannstasjon - bedriftsbesøk

Besøk Ringerike Brannstasjon og hør Atle Thoresen sitt innlegg om forebyggende brannsikkerhet. Nyttig informasjon før julehøytiden.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR) er et yrkesbrannvesen lokalisert
med hovedbrannstsjon/administrasjon i Hønefoss. RBRs innsatsområde er
Ringerike og Hole kommune i Buskerud. Det totale innbyggerantallet i
dekningsområdet er 38.000.

Brannvesenets primæroppgaver er blant annet å være innsatsstyrke i forbindelse med
brannsituasjoner, bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner,
utføre feiing av røykpiper og andre røykkanaler, samt føre tilsyn med
fyringsanlegg.

Har du spørsmål vedrørende arrangementet, så er det bare å ta kontakt med Lars Gjørvad på telefon 938 61 005 eller epost lars@gjorvad.tk.

Dette er en programserie laget av og for NITO Pensjonistene i NITO Buskerud. Arrangementene er åpne for alle medlemmer, men pensjonistene vil bli prioritert.

Pensjonistaktivitet i Buskerud 

Tirsdag 4. sept. Bedriftsbesøk på Andritz Hydro, Jevnaker

Tirsdag 9. okt. Solobservatoriet på Harestua

Tirsdag 4. des. Julemøte Grandstuene, Hønefoss