Gå til innhold
NITO Sogn og Fjordane

Temamøte: GDPR - med fokus på overvåking - Førde

General Data Protection Regulation er dei nye personvernreglene som trer i kraft frå i år. Kva inneber endringane for deg som kunde, medlem, tillitsvald eller sjølvstendig næringsdrivande?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Informasjonssikkerhet

I dagens digitaliserte verd legg vi att mange spor om våre bevegelser og handlingar. Dette gjeld òg i arbeidslivet. Alle arbeidsgjevarar bruker personopplysningar om sine tilsette, nokre i mindre skala, andre i stor.

Enkelte tilsette tenkjer ikkje på dette som ei utfordring, medan andre ikkje likar at arbeidsgjevar veit «alt». De nye personvernreglane er utarbeida og vedtekne i EU og vil gjelde i heile Europa – Norge medrekna.

Som kunde hjå ei verksemd, eller som medlem i ei eller fleire organisasjonar vil vi møte krav om samtykker. Kva tyder eigentleg dette for den enkelte?

NITO-advokat Beate Sire Dagslet gjev deg

  • Innblikk i regelverket – forskjell på gammal og ny personopplysningslov
  • Informasjon om korleis tillitsvalde skal handtere personopplysningar
  • Som eit ekstra tilbod til våre medlemmer som er sjølvstendig næringsdrivande eller tek hand om kundeopplysningar legg vi inn en ekstra post i slutten av programmet. Her blir det særskild fokus på kva det nye regelverket inneber ved handsaming av kundeopplysningar.

Beate Sire Dagslet

er advokat i NITO. Hun har bred erfaring innenfor hele det arbeidsrettslige feltet. Hun har i tillegg særskilt kompetanse innenfor arbeidstid, ferie, personvern, varsling, arbeidsmiljø, diskriminering, konflikthåndtering, kollektiv arbeidsrett og omstillingsprosesser.