Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

Temamøte: Konfliktar og trakasering - med arbeidsmiljølova som rettesnor

Konfliktar kan vera både utviklande og øydeleggande for arbeidsmiljøet og for den enkelte tilsette. Korleis handterer du konfliktar? Professor Ståle Einarson deler erfaringar og gir deg gode råd.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Kvinne som bli trakasert 
Konfliktar kan vere skadelege. Dei skal handterast på ein forsvarleg måte i tråd med arbeidsmiljølova og grunnleggande prinsipp for rettferd og god sakshandsaming.

Å handtere konfliktar kan vere utfordrande. Gjennom konstruktiv innstilling og effektiv handtering kan konfliktar bidra til betre samarbeid. Klarar du å snu konfliktar kan det vere ei spire til kreativitet og meir effektivitet.

Ståle Einarsen

Han er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi og leier forskningsgruppa ved Universitetet i Bergen. Einarsen har gitt ut ei rekke bøker om arbeidsmiljø, leiing og konflikthandtering.

Einarsen har lang erfaring som foredragshaldar og organisasjonskonsulent, med særlig innsikt i korleis forebygge og betre handtere konfliktar i arbeidsmiljøet.
Bøkene hans vert brukt som pensum i NITO  si tillitsvalgtopplæring.

Arrangementet er i samarbeid med Stord Næringsråd og Atheno.

Arrangementet starter med enkel servering kl. 17.30

NITO temasider om konflikthandtering

Viktig

Om du er påmeldt og ikkje kan delta, er det mogeleg å melde seg av arrangementet på  Mi side. Uteblir du frå arrangementet uten å gi beskjed, blir du fakturert 400 kroner.