Gå til innhold
NITO Vest-Agder

Regional tariffkonferanse - Agder (RAK)

Et arbeidsliv under press – hvor viktig er egentlig Den norske modellen? Er robotisering en trussel eller en mulighet? Og hvorfor engasjerer NITO seg politisk? Dette skal vi innom på høstens tariffkonferanse. I tillegg kan vi glede oss til å høre mer om UNDER - et svært spennende prosjekt i Lindesnes.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

onsdag 14.11.2018

onsdag 14.11.2018 16:30

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

 

 

Tid og tema

Konferansen starter onsdag ettermiddag kl. 16:30. Den føste delen frem til kl. 19:00 er åpen for alle medlemmer, og her får vi høre om:

 • UNDER: Planer, byggeprosess og gjennomføring. Prosjektleder Gaute Ubostad orienterer om et svært spennende prosjekt ved Lindesnes Havhotell.
 • NITOs politikk – politisk uavhengige, men politisk aktive – hva kan våre medlemmer bidra med?
 • Den norske modellen – et arbeidsliv under press – hvor viktig er modellen egentlig?

For de tillitsvalgte fortsetter konferansen frem til torsdag ettermiddag kl. 15:30. På dag to setter vi fokus på:

 • Tryg og Nordea - NITOs nye samarbeidspartnere fra 1. januar 2019: Fra Gjensidige og gamle avtaler til nye løsninger
 • Kort om Agder-prosessen, hvor står vi – hvor går vi?
 • Kompetanseutvikling og Etter- og videreutdanning. Et tema for arbeidsgivere i Agder? - Og involveres tillitsvalgte lokalt?
 • Robotisering - trussel og muligheter? Bernt Inge Øhrn, direktør MIL på Universitet i Agder kommer
 • Nye tilknytningsformer i arbeidslivet: Kai Steffen Østensen, fra UiA, gir oss faglige innspill og vurderinger, samt synspunkter fra et ungt ståsted
 • Separate samlinger for de ulike tariffområdene

Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Her er det bare å glede seg til en inspirerende samling.

Tariffkonferansen - et viktig og trivelig møtested for tillitsvalgte

Målgruppe

Alle tillitsvalgte fra bedrifts-, avdelings- og etats-/konserngrupper, samt avdelingsstyrene i Agder inviteres til å delta på hele konferansen. Ordinære medlemmer inviteres til å delta på første del av konferansen, onsdag ettermiddag.

 • Konferansen starter opp klokken 16.30 på onsdagen og avslutter 15.30 på torsdagen inkludert middag onsdag kveld og overnatting.
 • Ved påmelding registrerer du din deltakelse der du krysser av ulike valg.

NITO dekker dine reise- og ev. oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

NITO Agder Kommune: Møteleder Ingrid S. Konsmo, medvirkende Ketil Lein, NITO Kommune.

 • #drømmejobben – Rekrutteringsprosjekt i regi av KS – en kort orientering.
 • Lønnsoppgjøret 2018 - det tilbakelagte lønnsoppgjøret og framtidsutsikter for neste oppgjør.
 • Kommunesammenslåinger – status/tillitsvalgts rolle/hva skjer i forhold til harmonisering av lønn

NITO Agder Privat: Møteleder Ranjith Molegoda og Malini S. Espeland

 

 • Bli en bedre lønnsforhandler – ved forhandlingssjef Per Ole Hansen (denne sekvensen er åpen for ordinære medlemmer i privat tariffområde) varighet ca 80 minutter.
 • Åpen diskusjon og tilbakemelding fra fellesprogram
 • Avslutning og tilbakemelding

 

NITO Agder Spekter: Møteleder Mette Sevaldson og Anne Lise Bech

 • Hvordan skal vi klare å matche det gode sykepleieroppgjøret ved de neste lønnsforhandlingene (for å hindre medlemsflukt blant bioingeniørene)?
 • Omstilling- hvordan være gode tillitsvalgte uten å bli oppfattet som å "legge kjepper i hjulet" av ledelsen.

NITO Agder Stat: Møteleder Bodil H. Gjertsen, medvirkende Leif Thorbjørnsen NITO Stat.

 • Gjennomgang/diskusjon om erfaringer fra lønnsoppgjøret.
 • Virkningen av regionsreformen for statlige etater.
 • De ulike etatene har lønnsdokumenter med veldig ulikt innhold, vi ser på disse og utveksle erfaringer og gode momenter.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs