Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Lokal tillitsvalgtsamling for stat, kommune og Spekter

Bli med på vårens tur til København. Nettverksbygging og oppdatering av deg som tillitsvalgte er hovedfokus. Et spennende program er under utarbeidelse, så snart det er på plass vil det bli lagt ut her.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Nettverk

NITO Oslo og Akershus stat, kommune og Spekter inviterer alle tillitsvalgte i de tre sektorene i Oslo og Akershus, til en samling med faglig og sosialt påfyll.

Er du tillitsvalgt eller sitter i et bedriftsgruppestyre på din arbeidsplass?

Da er denne samlingen for deg. På denne tillitsvalgtsamling får du den oppgraderingen du trenger som tillitsvalgt, og en gylden mulighet for nettverksbygging. Dette er tilpasset deg som tillitsvalgt i Spekterområdet, statlig- eller kommunal sektor, i Oslo og Akershus.

Som tillitsvalgt i Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer møter man på utfordringer hver dag. Sammen former vi utvikling.

Program

Torsdag - lørdag

Programmet legger opp til en interessant og lærerik tur for tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i stat, kommune og Spekter. Turen inkludere faglig påfyll, sosial samling, hyggelige tillitsvalgtkollegaer og god mat.

Oppmøte og registrering kl. 10.00 torsdag formiddag.

Detaljert program (kommer snart)

Arrangør

Lokalt tariffutvalg (tidl. avtaleutvalg / LAU) for stat, kommune og Spekter i Oslo og Akershus.

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamling arrangeres en til to ganger per år i alle NITOs avdelinger. Dette er en arena for deg som tillitsvalgt til å få siste oppdatering på hva som rører seg i NITO og forhandlinger fremover.

Tillitsvalgtsamlinger (også kalt lokal tariffkonferanse) er en viktig møte plass for tillitsvalgte, der erfaring og strategi blir diskutert i formelle og uformelle møterom.

Tillitsvalgtsamlinger er ofte sektorinndelt slik at du som bedriftsgruppetillitsvalgt  får god og tilpasset oppdatering.

Praktisk informasjon

  • Husk ID/ Pass 

Reiseregning

Informasjon for deg som deltaker som skal fylle ut reiseregning på tillitsvalgtsamling.

Prosjektnummer

  • L022 - Kommune
  • L024 - Stat
  • L026 - Spekter

Attestant

Fyll inn Kyrre Alvær som attestant.

Reiseregning

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy på min side

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.

Lokalt tariffutvalg

De lokale tariffutvalgene i NITO er første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og enkeltstående medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale avtaleutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.

Reiser og utgifter dekkes av NITO

Skjema for reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner (Krever pålogging)

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs