Gå til innhold
NITO Hedmark

Avdelingsstyremøte NITO Hedmark 9/17

Avdelingen arbeider for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen ivaretar medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Møtet er for styrets medlemmer og administrasjonen.

Styremøter holdes åtte til tolv ganger i året. Alle NITO-medlemmer kan gi innspill om saker til behandling, disse må være gitt til styreleder minst 14 dager før møtet.

Saker som behandles i et avdelingsstyre:

  • Orienteringer
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer
  • Evt.

Kontakt ditt for å komme med innspill eller om du har spørsmål.