Gå til innhold
NITO Svalbard

Avdelingsstyremøte NITO Svalbard 5/2017

Styremøte 5/17 er et styremøte for avdelingsstyret i NITO Svalbard.

Avdelingsstyret består av 5 avdelingsstyremedlemmer som alle er bosatt i Longyearbyen.

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

NITO har 20 lokalavdelinger spredt over hele landet. Lokalavdelingen ivaretar medlemmer, bidrar til å etablere bedriftsgrupper og utvikler tillitsvalgte. Avdelingsstyret består av inntil sju demokratisk valgte medlemmer.

Styremøter holdes seks til tolv ganger i året. Alle NITO-medlemmer kan gi innspill om saker til behandling, disse må være gitt til styreleder minst 14 dager før møtet.

Saker som behandles i et avdelingsstyre:
• Orienteringer
• Lokalpolitiske saker
• Handlingsplan
• Budsjett
• Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer
• Evt

Kontakt for nærmere informasjon.
Les om organiseringen av NITO.