Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Avdelingsstyremøte 4/17 NITO Aust-Agder

På møtet behandler styret økonomisaker, nytt fra de Lokale avtaleutvalgene og andre innkomne saker. Det er ikke påmelding til styremøte da det kun er styrets medlemmer som møter her. Men du kan gjerne sende oss innspill til saker du ønsker vi skal ta opp.

Styremøtet er avlyst, og går inn i felles styresamling 13. og 14. januar.

NITO har 20 lokalavdelinger spredt over hele landet. Lokalavdelingen ivaretar medlemmer, bidrar til å etablere bedriftsgrupper og utvikler tillitsvalgte. Avdelingsstyret består av inntil sju demokratisk valgte medlemmer.

Styremøter holdes åtte til tolv ganger i året. Alle NITO-medlemmer kan gi innspill om saker til behandling. Har du noe du ønsker å ta opp kan du ringe eller sende en e-post til avdelingskontoret.

Saker som behandles i et avdelingsstyre:

  • Orienteringer om lønns- og avtalearbeidet i avdelingen
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer for tillitsvalgte og medlemmer
  • Eventuelt andre aktuelle saker

Kontakt ditt lokalkontor for nærmere informasjon.