Gå til innhold
NITO Buskerud

Bedriftsbesøk Lindum: Bioøkonomi i praksis

Hva blir det av søpla di etter at du har sortert den? Meld deg på bedriftsbesøk hos Lindum AS, en av Norges mest innovative avfalls-bedrifter og la deg overraske av bedriftens utnyttelsen av avfall.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Lindum har et eget biogassanlegg i Drammen som tar inn kloakkslam og matavfall. Biogassen som produseres brukes blant annet som drivstoff for kollektivtrafikk på Østlandet. Restproduktet er biogjødsel som også er en nyttig ressurs. Dette er et av hovedtemaene når vi kommer på besøk.

På Lindum gleder de seg også til å fortelle om og vise oss markkomposteringen de driver med. Det gir produktet vermikompost, som er en delikatesse for grønnsaker og andre planter. Dette er også et viktig produkt for å gjenoppbygge matjord som har blitt forringet gjennom langvarig bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.

Tar du en kikk på Lindums nettside, vil du se at de også jobber med andre felter innen avfallshåndtering. Noen stikkord er håndtering av returtrevirke, kompostering av hageavfall og forbehandling pluss deponering av forurensede masser. Ikke minst har de en forsknings- og utviklingsavdelingen jobber for å forbedre prosesser og produkter.

Vår kveld starter inne med en presentasjon, så følger en guidet tur rundt på anlegget.

Arrangementet er et samarbeid mellom NITO og Tekna i Buskerud.