Gå til innhold
FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Brannsikre bygg - riktig prosjektering

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Kursprogram Brannsikre bygg.pdf

Norge har funksjonsbaserte brannbestemmelser, både i byggteknisk forskrift (TEK10) til Plan og bygningsloven og i forskriftene til Brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitekter til å utforme funksjonelle byggverk, og for branntekniske rådgivere til å verifisere alternativ utforming som vil oppfylle regelverket.

Kurset har hovedvekt på det som skjer etter at konseptet foreligger, og omhandler veien videre gjennom detaljprosjekteringen og utførelsen - inklusive uavhengig kontroll, fram til ferdig byggverk.
Vi tar blant annet for oss roller og ansvar, og fokuserer på de viktige grensesnittene mellom ulike fagområder, der det ofte glipper.
Vi ser på spesielle utfordringer knyttet til forståelse og bruk av ytelsene gitt på konseptnivå når disse skal detaljeres ut for valg av konkrete løsninger (materialvalg, bruk av brennbar isolasjon og plastmaterialer, etc), samt hva som kreves av dokumentasjon som grunnlag for bruksfasen.
Det er lagt vekt på en praktisk tilnærming og konkrete erfaringer fra byggeprosjekter

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en gjennomgang av roller og ansvar i forhold til brannsikkerhet
  • Kjenne bedre til standardene NS 3901 og SN-INSTA TS 950
  • Kjenne bedre til hva som skal kontrolleres (uavhengig kontroll) i prosjekteringsfasen
  • Ha fått en gjennomgang av detaljprosjektering for skillende bygningsdeler og branntekniske installasjoner
  • Vite mer om hvilke dokumentasjon som er nødvendig som grunnlag for FDV