Gå til innhold
FAGGRUPPEN FOR BYGG OG ANLEGG - FBA

Byggeledelse - NS 8403

Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Oppgavene kan også begynne allerede i utviklingsfasen av prosjektet, for så senere følge prosjektet i gjennomføringsfasen frem til overlevering.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer
  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
  • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Program byggeledelse

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg