Gå til innhold
FAGGRUPPEN FOR BYGG OG ANLEGG - FBA

Byggherreforskriften - i ett nøtteskall

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser. Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette? Kurset arrangeres av FBA - et samarbeid mellom NITO og Tekna.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Loading

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for prosjekterende og utførende virksomheter.

Dette dagskurset vil gi deg en innføring i det viktigste du trenger å vite

  • De ulike aktørers ansvar og oppgaver iht byggherreforskriften, herunder rollene byggherrens representant (BR) og koordinator (KP og KU)
  • Krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfase
  • Krav til kartlegging av risiko og utforming av SHA-plan
  • Krav til innhold i tilbudsforespørsler
  • Krav til koordinering og oppfølging av ulike aktører i hhv. prosjekterings- og utførelsesfase
  • Grensesnitt mellom Byggherreforskriften og annet lovverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet

Viktige endringsforslag som er på høring ifbm revisjon av dagens byggherreforskrift vil også bli belyst.

Program Byggherreforskriften - SHA på byggeplass

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg