Gå til innhold
FAGGRUPPEN FOR BYGG OG ANLEGG - FBA

Byggherreforskriften - SHA på byggeplass

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Kurset legger særlig vekt på byggherreforskriftens regulering av SHA. Rollene som byggherrens representant, koordinator og prosjekterende vil bli belyst – i tillegg til selve byggherrerollen.

Det vil videre bli gitt en grundig innføring i kravene som stilles til en SHA-plan. Hva skal være med og hva menes med «spesifikke tiltak»? Hva er forskjellen og sammenhengen mellom tiltak byggherren er ansvarlig for og tiltak entreprenørene skal gjennomføres.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en grundig gjennomgang av byggherreforskriften
  • Ha fått en oversikt over de ulike aktørenes oppgaver og ansvar
  • Ha fatt en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering
  • Vite mer om SHA oppgaver iht. byggherreforskriften

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg