Gå til innhold
FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Endringer og vederlagsberegninger i anleggsprosjekter

Kurset behandler hvordan reglene knyttet til endringer, tillegg og merutgifter påvirker entreprenørens vederlag for arbeidet som utføres. Hvordan ulike prisformater spiller inn i vederlagsberegningen er også sentralt.

Beklager, kurset er dessverre avlyst.

Tema for kurset er entreprenørens krav på vederlag for utført arbeid i og utenfor kontrakten, med særlig fokus på anleggsprosjekter.

De sentrale bestemmelsene om oppgjør for tilleggs- og endringsarbeider behandles gjennom hyppig bruk av praktiske eksempler fra anleggsprosjekter.

Målsetning

Etter endt kurs skal du ha fått:

En grundig gjennomgang av standardkontraktenes regler om
- forholdet mellom kontraktsarbeider og endringer
- fakturering og vederlagsberegning av kontraktsarbeider og endringsarbeider
- regulering av rigg og drift

Et oversiktlig bilde av hvordan kontraktens ulike prisformater påvirker entreprenørens sluttvederlag

Relevante tips til rutiner for å forebygge konflikt og bidra til å sikre at entreprenøren får riktig vederlag for utført arbeid

Program Endringer og vederlagsberegninger i anleggsprosjekter.pdf

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg