Gå til innhold
FAGGRUPPEN FOR BYGG OG ANLEGG - FBA

Prosjektering av energieffektive bygg og massivtre som konstruksjonsmateriale

Kurset gir en direkte innføring i det viktige fokusområdet som må medtas og vektlegges ved prosjektering av bygg i hht. myndighetskrav i dag og i årene fremover. Det stilles bredere kompetansekrav til oss som prosjekterende og utførende.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Kurset vil også gi en god innføring i bruk av tre og massivtre som konstruksjonsmateriale i alle typer bygg.
Vi viser her praktiske løsninger og eksempler med fokus på statikk, lyd, brann og konstruksjonsdetaljer mv. Alt dette er basert på kursholders direkte erfaring fra konkrete gjennomførte prosjekter både som prosjekterende arkitekt, entreprenør og leverandør av massivtre.

 • Hvordan utvikler byggsektoren seg frem mot 2020?
 • Hvilke bygg tegner og prosjekterer vi da?
 • Hva krever myndighetene?
 • Har markedet kompetanse til å møte Bygg 2020?
 • Hva må jeg huske på når jeg skal prosjektere et energieffektivt hus?
 • Hvordan kan jeg bruke energiberegninger i konseptutviklingen?
 • Hvordan kan jeg sikre godt inneklima?

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene
 • Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende
 • Opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene
 • Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til energieffektive bygg får for inneklimaet
 • Fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg ytterligere innen eget fagområde
 • Fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til riktig tidspunkt

Program Prosjektering av energieffektive bygg

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg