Gå til innhold
FAGGRUPPEN FOR BYGG OG ANLEGG - FBA

Prosjektering bygg 2020

Kurset tar for seg hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke krav som stilles i TEK 17.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Du vil blant annet få gjennomgang av energikravene i TEK 17.

 • Hvordan utvikler byggsektoren seg frem mot 2020?
 • Hvilke bygg tegner og prosjekterer vi da?
 • Hva krever myndighetene?Har markedet kompetanse til å møte Bygg 2020?
 • Hva må jeg huske på når jeg skal prosjektere et energieffektivt hus?
 • Hvordan kan jeg bruke energiberegninger i konseptutviklingen?
 • Hvordan kan jeg sikre godt inneklima?

  Etter endt kurs skal du:
 • Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene
 • Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende
 • Ha opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene
 • Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til energieffektive bygg får for inneklimaet
 • Ha fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg ytterligere innen eget fagområde.
 • Ha fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til riktig tidspunkt

Prosjektering bygg 2020

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg