Gå til innhold
FAGGRUPPEN FOR BYGG OG ANLEGG - FBA

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet:

  • Offentlige anskaffelser
  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
  • Byggherreforskriften/uavhengig kontroll
  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
  • Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Målsetting:
Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Program Prosjektgjennomføring Bygg og anlegg

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg