Gå til innhold
FAGGRUPPEN FOR BYGG OG ANLEGG - FBA

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Utbyggingsavtaler benyttes mer og mer som et verktøy for gjennomføring av planer, først og fremst for å få på plass nødvendige infrastrukturtiltak.

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres vil ta for seg

  • prinsippene for avtalene hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel
  • de forskjellige avtaleformer og fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan dette bør vurderes når både planer og avtaler skal lages
  • se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en gjennomgang av lovregler og prinsipper for utbyggingsavtaler
  • Ha fått forståelse for forholdet mellom kommunale planer og utbyggingsavtaler
  • Kunne vurdere hva som skal til for å lage balanserte avtaler
  • Vite mer om praksis om fordeling av kostnader for infrastruktur, både gjennom avtaler og plan- og bygningslovens regler om refusjon
  • Ha oversikt over andre gjennomføringsformer, som f. eks. ekspropriasjon

Program Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

Kurset er i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening

Logo NKF

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg