Gå til innhold
FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Byggeledelse - NS 8403

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og har fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Vi foretar en gjennomgang av byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Vi vil spesifikt gjennomgå byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet. Videre vil vi gå gjennom de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer
  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
  • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Program: Byggeledelse