Gå til innhold
FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Byggherreforskriften - SHA på byggeplass

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass er et samspill mellom flere aktører.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Dette kurset legger særlig vekt på byggherreforskriftens regulering av SHA.
Rollene som byggherrens representant, koordinator og prosjekterende vil bli belyst – i tillegg til selve byggherrerollen.

Det vil videre bli gitt en grundig innføring i kravene som stilles til en SHA-plan. Hva skal være med og hva menes med «spesifikke tiltak»? Hva er forskjellen og sammenhengen mellom tiltak byggherren er ansvarlig for og tiltak entreprenørene skal gjennomføres.

Kursprogram Byggherreforskriften - SHA på byggeplass.pdf

Foredragsholdere
Ottar F. Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Einar Halvorsen, WSP Norge AS