Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Fagdag om masseforvaltning

I Norge bruker vi fire milliarder kroner i året på å bli kvitt overskuddsmasser. Kan vi skape verdier istedenfor?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Masseforbruk

Hver eneste innbygger i Norge bruker i løpet av livet 150 store lastebiler fullastet med sand, grus og pukk. Frem til i nå har det vært liten fokus på resirkulering av masser, samtidig som deponering av overskuddsmasser ofte fører til problemer for både utbygger og kommuner.

Masseforvaltning

Kan god planlegging og riktig masseforvaltning av de 80 millionene med steinmasser som deponeres årlig, bli omgjort til verdier?

Fagdag

NITO klima og miljø har inngått i et samarbeid med ReStone AS, hvor vi ønsker å belyse de mulighetene som ligger til rette for å få til en riktig masseforvaltning.

Vi vil derfor invitere til et heldagsseminar i Oslo den 1. november på Ingeniørenes hus.

Agenda

Agenda for dagen er å vise hvordan man kan få til en mer bærekraftig forvaltning av stein, informasjon om referanseprosjekter hvor man har funnet gode løsninger på kompliserte masseutfordringer og belyse viktigheten med en overordnet planlegging på tvers av prosjektene

Vi vil ha foredragsholdere fra alle de relevante partene i et prosjekt og til overordnet samfunnsplanlegging.

I tillegg til å invitere fagfolk, ønsker å få med de instansene som vi mener har en viktig og sentral rolle når det gjelder påvirkning til overordnet samfunnsplanlegging.

Program

Vi skal innom masshåndtering, hvordan fylkesmannen kan bidra, forurensiningsperspektiv og ressurshåndtering.

Endelig program vil bli lagt frem i oktober.

Påmelding

Meld deg på allerede nå.

NITO Klima og Miljø, Oslo og Akershus

Nettverksgruppen NITO Klima og Miljø, Oslo og Akershus har som målet å skape kunnskap, forståelse, ideer og engasjement på tvers av alle sektorer og fagnettverk.

!