Gå til innhold
NITO Hordaland

Familiedag på VilVite

VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Her er det ikke vitenskapens resultater som teller i første omgang, men hvor spennende vitenskapelig arbeid og eksperimenter er.

Fulltegnet

Vitensenteret inviterer folk i alle aldre til å ta del i vitenskapelig arbeid og eksperimenter og retter seg spesielt mot barn og unge under utdanning.

Vitensenteret legger vekt på det interaktive og er rettet mot menneskene som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive forbrukere og tilskuere. Publikum skal ikke fortelles hvordan verden er, de skal bli inspirert til å finne ut av det selv.

Ta med deg familien og la deg inspirere!

NO SHOW

Vi gjør oppmerksom på at hvis du velger å ikke komme, uten å gi oss beskjed (no show), vil du bli belastet med kr. 160,- i gebyr, pr. billett. Dette for at vi skal kunne dekke opp kostnadene som påløper. Beskjed om at du ikke benytter deg av billettene må gis til NITO Hordaland innen fredag 10. november.

  

 VilVite - vann 

Ta kontakt med din lokalavdeling