Gå til innhold
NITO Vest-Agder

Felles avdelingsstyremøte nr 1/18 Aust- og Vest-Agder - Kjøita

Det avholdes avdelingsstyresamling for avdelingsstyrene i NITO Aust-Agder og NITO Vest-Agder.

Deltakerne får innkalling


Program

Fredag 12. januar

Kl. 15.00 Kaldtallerken fra Elvebredden, vi spiser før møtet starter. Skriv i påmeldingen hvis du ikke skal delta på måltidet.

Kl. 15.30 Velkommen og start på konferansen ved avdelingslederne Jan Egil Hopen og Malini S. Espeland

Kl. 15.40 – 19.30 Fokus 2017

◾Årsberetning
◾Regnskap
◾Tiltak/handling og resultater
◾Gjennomgang av saker, fordeling av oppgaver på årsmøtet

Lørdag 13. januar

Kl. 9.30 – 15.30 Fokus 2018

◾Strategi
◾Suksesskriterier
◾NITOs mål 2018 (inkl. medlemsstrategi – vekstmål).
◾Gruppearbeid, drøfting og prioritering av lokale tiltak.

Kl. 11.30 Mat fra Kjøkkenskapet

Kl. 12.00 - Fokus fortsetter.
◾Budsjett 2018

Kl. 15.30 Avslutning ved avdelingsstyrelederne Malini S. Espeland og Jan Egil Hopen.