Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Felles tillitsvalgtsamling for stat, kommune og Spekter

Bli med på vårens tur til København. Treff tillitsvalgte i statlig, Spekter- og kommunalt avtaleområde og del erfaringer fra et turbulent 2016. Hvordan er utsiktene for 2017?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Sett av dato og meld deg på allerede nå for å sikre at du får plass på denne viktige samlingen for deg som bedriftsgruppetilillitsvalgt.

Nettverk

Samlingen holdes på DFDS til København. Dette gir gode muligheter til bli godt kjent med andre tillitsvalgte i samme situasjon som deg. På denne tillitsvalgtsamling får du den oppgraderingen du trenger som tillitsvalgt, og en gylden mulighet for nettverksbygging.

Program

Programmet legger opp til en interessant og lærerik tur for tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i offentlig sektorer. Turen inkludere faglig påfyll, sosial samling, hyggelige tillitsvalgtkollegaer og god mat.

Oppmøte og registrering allerede kl. 10.00 torsdag formiddag.

Arrangør

  • NITO Stat, Oslo og Akershus
  • NITO Kommune, Oslo og Akershus
  • NITO Spekter, Oslo og Akershus

(Lokalt avtaleutvalg)

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.

NITO dekker reise-, oppholdsutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på konferansen.

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamling arrangeres en til to ganger per år i alle NITOs avdelinger. Dette er en arena for deg som tillitsvalgt til å få siste oppdatering på hva som rører seg i NITO og forhandlinger fremover. Tillitsvalgtsamlinger (også kalt LAK - lokal avtalekonferanse) er en viktig møte plass for tillitsvalgte, der erfaring og strategi blir diskutert i formelle og uformelle møterom.

Tillitsvalgtsamlinger er ofte sektorinndelt slik at du som bedriftsgruppetillitsvalgt  får god og tilpasset oppdatering.

Lokalt avtaleutvalg

De lokale avtaleutvalgene i NITO er første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og enkeltstående medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale avtaleutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.