Gå til innhold
NITO Vest-Agder

Lederforum: Foredrag om destruktiv ledelse

Destruktiv ledelse kan få store konsekvenser for virksomheten. Lederstil, holdninger og uvaner kan oppfattes ulikt, spre seg og føre til negativ utvikling i løpet av rimelig kort tid.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør


Det snakkes mye om hva som er god og effektiv ledelse. Lærebøkene er fulle av råd om hva ledere bør gjøre. De sier mindre om hva de ikke bør gjøre, og enda mindre om hvem som ikke burde være ledere.

Østen Mortvedt er vår foredragsholder.
 
I foredraget får du blant annet høre om refleksjoner over ledelse og konsekvenser av dårlig ledelse. Hvordan forstår vi hva som er bra og hva som er dårlig ledelse.

Deltagerne vil sitte igjen med noen refleksjoner til god og dårlig ledelse, spesielt konsekvenser av dårlig ledelse.

Alle ledere følger ikke lærebøkene i god ledelse. Fellesnevnere blant destruktive ledere som forskningen trekker fram: Når ambisjonene blir for høye, selvbildet for oppblåst og ønsket om å markere seg blir for sterkt, øker risikoen for dårlig og destruktiv ledelse.

Dette foredraget er årets første arrangement for NITO Lederforum i Agder.

Lederforum er et nettverk for NITO‐medlemmer som interesserer seg for ledelse, eller som i funksjon av sin jobb har lederansvar med eller uten personalansvar.
NITOs lederforum i Agder arrangerer tema‐ og kurskvelder som skal gi faglig påfyll og skape nettverk på tvers av arbeidsplasser.

 

Om Østen Mortvedt, CEO Northshore AS

Østen Mortvedt er utdannet fra Sjøkrigsskolen og har operativ erfaring som skipssjef fra Marinen og Kystvakten. Senere har han ledet selskaper knyttet til drift og eierskap av offshore service skip.

I tillegg til den militære utdanning fra Sjøkrigsskolen og Stabsskolen har han studert ledelsesfag knyttet til teamledelse og lederteam, styreledelse, prosjektledelse, samt ulykkesgranskning.

Mortvedt har bred kontaktflate regionalt og nasjonalt, spesielt mot den maritime næring og er for tiden, blant annet, rådgiver innen ledelse og maritime fag ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet (proff II fra næringsliv). I tillegg innehar foredragsholderen flere styreverv knyttet til offentlig virksomhet, klyngeprosjekt, samt industrielle selskaper.