Gå til innhold
FAG – KURS OG KONFERANSER

Grunnkurs i kvalitetsledelse og miljø

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis. Reviderte standarder innen kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001) er bygget opp rundt ny felles struktur. Kurset inneholder derfor også noe innføring i miljøledelse og hva som er spesielt for ISO 14001.

Kurset arrangeres av vår samarbeidspartner KIWA TI

Meld deg på hos KIWA TI

Husk at du som NITO medlem får 15 % rabatt på kurset hvis du oppgir at du er medlem når du melder deg på!

Hvem passer grunnkurs i kvalitetsledelse for?

 • Alle som jobber med, eller er ansvarlig for, administrasjon og ledelse av bedriftens styringssystem
 • Personer som vurderer en karriere som kvalitets- eller miljøleder
 • Alle som har interesse for kvalitetsstyring/kvalitetsledelse
 • Alle som har tenkt å gå Kvalitetslederskolen eller Miljølederskolen
 • Personer med lederansvar
«Nyttig og lærerikt kurs med svært engasjert og dyktig foredragsholder. Anbefales alle som skal jobbe med miljøarbeid.» – Sølvi Hatledal, Hms/kvalitetsleder Hydra pipe as
«Jeg vil absolutt anbefale kurset til andre. Godt kvalifiserte og engasjerte kursledere fikk med seg kursdeltakerne. Det var god fordeling mellom teori, gruppearbeid samt diskusjoner blant deltakerne. » – Anita Øyen Halås, Regnskap- og kvalitetsansvarlig Elmo Teknikk AS

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hva som ligger i de reviderte standardene ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (miljø) og hva det betyr i praksis
 • Du lærer om den nye strukturen for reviderte ISO standarder
 • Du får grunnleggende forståelse for hvordan styringssystemer kan bygges opp i en bedrift
 • Du får kunnskap om kravene til bedriftens styringssystem mht. ISO sertifisering

Hva får du igjen for kurset?

 • Økt forståelse for kvalitetsstyringssystemer
 • Bli tryggere i din rolle som kvalitets- og/eller miljøleder
 • Bli i stand til å lede arbeid med styringssystem innen kvalitet og miljø
 • Bli i stand til å hjelpe egen bedrift i gang med arbeidet mot en ISO sertifisering

For flere kursdatoer, se kurssiden på www.teknologisk.no

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset blir levert i samarbeid med: