Gå til innhold
FAG

Grunnleggende prosjektledelse

Det er behov for gode prosjektledere i alle bransjer og virksomheter. Formell og praktisk kunnskap om prosjektledelse verdsettes i arbeidslivet. Kurset har en praktisk tilnærming og gir mulighet for å ta 15 studiepoeng.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

mandag 06.02.2017

Feltet er påkrevd

mandag 06.03.2017

Feltet er påkrevd

mandag 08.05.2017

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

 Kurset har gjennom flere år blitt gjennomført med gode tilbakemeldinger.

OM GRUNNLEGGENDE PROSJEKTLEDELSE

Kurset gjennomføres med 3 intensive 2-dagers samlinger med ca 4 ukers mellomrom. I mellomperioden arbeider du i ditt eget tempo med litteratur og innleveringsoppgaver på internett. Her vil du også bli veiledet.

Kurset avsluttes med en fagoppgave hvor du med bakgrunn i tilegnet teoretisk viser hva du har lært. Du skal utarbeide en praktisk prosjekthåndbok for egen bedrift. Flere av disse har blitt tatt i bruk allerede før studentene har fått vitnemål, som foreligger senest en måned etter kursavslutning.

SAMLINGER
Samling 1 - 6.-7. februar 2017
Samling 2 - 6.-7. mars 2017
Samling 3 - 8.-9. mai 2017

Målsetting
FOR Å OPPNÅ 15 STUDIEPOENG må du ha bestått kunnskapstestene som gjennomføres på samling 2 og 3, samt ha levert inn en praktisk fagoppgave som viser at tilegnet kunnskap er forstått og omsatt til konkrete forslag til hvordan du skal benytte denne i praksis. Studiepoengene gis i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Campus Ringerike.

Det forutsettes generell studiekompetanse (fullført videregående skole) eller realkompetanse (5 års yrkeserfaring).

LÆREBØKER
Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering 3. utg. (Jan Terje Karlsen) - ISBN 9788215019871Oppdrags- og prosjektledelse del 1 (Ivar Jarle) - ISBN 9788273454577Oppdrags- og prosjektledelse del 2 (Ivar Jarle) - ISBN 9788273454584

VALGFRI
Oppdrags- og prosjektledelse del 3 (Ivar Jarle) - ISBN 9788273454782