Gå til innhold
TILLITSVALGT

NITO Intro del 2 stat/kommune/spekter

Som tillitsvalgt i offentlig sektor eller offentlig eide virksomheter har du en ansvarsfull rolle. Tillitsvalgtkurset NITO Intro del 2 styrker deg i rollen, gir kunnskap og trygghet, og sikrer viktig innflytelse på arbeidsplassen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Overnatting

Quality Hotel Olavsgaard

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

FullførDine kollegaer som har valgt deg som sin representant. Det er viktig at du har nødvendig innsikt om norsk arbeidsliv og bidrar til å sikre gode lønns- og avtalevilkår i din virksomhet. - Det er nå det gjelder!

Bli med på tillitsvalgtkurs NITO Intro del 2

  • NITO som organisasjon og dine oppgaver som tillitsvalgt
  • Lov- og avtaleverk for ditt avtaleområde
  • Medbestemmelse - plikter og rettigheter
  • Lønn og lønnsforhandlinger
  • NITOs lønnskalkulator, lønnsstatistikk og innplassering

Enda sikrere i rollen som tillitsvalgt

  • Få inspirasjon - slik blir du en bedre tillitsvalgt
  • Lær gjennom oppgaveløsning, dialog og praktisk trening
  • Utvid ditt faglige- og sosiale nettverk - bli kjent med tillitsvalgte fra andre deler av landet
Anette Vevle Øvreås

- Kompetanse er nøkkelen til trygghet i egen rolle!
Anette Vevle Øvreås, leder i NITO Hordaland

Praktisk

Dette tillitsvalgtkurset går over tre dager. Programmet på dag 1 starter kl. 11. Kurset avsluttes med lunsj kl. 13 på dag 3. På NITO Intro del 2 er det også kveldsprogram.

Tillitsvalgtkurset NITO Intro del 2 er for deg som har deltatt på Intro del 1 eller på det som tidligere het Obligatorisk tillitsvalgtkurs (OTK). Meld deg gjerne på del 3 for ditt avtaleområde allerede nå.

NITO Intro

NITO Intro er grunnopplæring for tillitsvalgte fordelt på tre kurs. De gjennomføres trinnvis. Her får du kunnskap om organisasjon, synlighetsarbeid, avtaleverk, arbeidsmiljølov og forhandlinger. NITO Intro gjør deg tryggere og mer effektiv som tillitsvalgt. Benytt også andre kurs, temamøter, samlinger og konferanser, her bygger du viktig nettverk.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen. 

Beregn tilstrekkelig reisetid til og fra hjem/kurssted til flyplass i henhold til kursprogrammets start- og stopptidspunkter (Fly-/tog-/bussholdeplass pluss oppmøtetid på flyplasser)

 

Hovedavtalens hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 6-5 at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til Overenskomsten/ Hovedavtalen. Videre står det at; Det forutsettes at det ytes vanlig lønn i denne tiden.

Dersom du blir trukket i lønn pga fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 34 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten §33- 35.

Les mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn pga fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommunal sektor (ikke Oslo kommune)

Det følger av hovedavtalen KS- området §3-4 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn pga fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN/SPEKTER

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…)For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn pga fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3.
Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Les mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn pga fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.