Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Hvilken pensjon kan jeg forvente meg?

Fripolise, AFP og hybridpensjon - vet du hva alle uttrykkene som brukes om pensjon betyr? Hva kan du egentlig forvente når du en dag skal gå av?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Har pensjonsreformen gitt deg handlingsrom eller kjenner du ansvaret tynger?

Pensjon er et komplisert fagområde. Rammebetingelser, arbeidsmarkedet og finansielle forutsetninger er i stadig endring. Pensjonsekspert Alexandra Plathe forteller om hva du som jobber i privat sektor bør tenke på når det kommer til pensjon.

Vet du hva din pensjonsbeholdning ved pensjonsalder blir? Er du født før eller etter 1954, og vet du hva forskjellene utgjør? Jobber du i en bedrift som har AFP? Oppfyller du kravene for å få AFP?

Stikkord for kvelden er tjenestpensjon, ytelse vs innskudd, uførepensjon, AFP og pensjonsreform.

Lurer du på dette, eller har du andre spørsmål om pensjon, så er du velkommen til vårt medlemsmøte om pensjon.

Enkel servering fra kl. 17.30. Vi sees i Vika Atrium.

Alexandra Plathe

Pensjonsekspert

Alexandra Plathe har i en årrekke bistått som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstilling.

Hun er kjent for sitt engasjement og evne til å formidle komplisert fagstoff på en lettfattelig måte og er mye brukt av media som fagperson. Alexandra brukes mye som foredragsholder og har skrevet fagbøker, en rekke fagartikler i tillegg til at hun har fast spalte i Aftenposten.

Alexandra satt også i utvalget som i 2009 fremmet forslag til de nye (nå vedtatte) pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterett m.fl.

Lokalt avtaleutvalg

De lokale avtaleutvalgene i NITO er første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og enkeltstående medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale avtaleutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.