Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Lean Construction Grunnkurs

Bakgrunnen for kurset er at bygge- og anleggsprosjekter historisk har vært forsinket, hatt høye kostnader og slitt med å bli bygget feilfritt første gang – og at dette kan endres.

Påmelding skjer hos Lean Communications

Påmelding Lean Construction

Årsakene er manglende involvering, manglende eierskap og etterlevelse av eksisterende plan.

Fokus i kurset er å lære tiltak/metoder som hindrer forsinkelser, overskridelser og byggefeil. Dette betyr involverende planlegging i praksis og å lære hvordan dette har en enorm positiv virkning på flyt i prosjektet.

På kurset lærer deltakerne hvordan unngå forsinkede tegninger eller leveranser av varer og materiell og hvordan oppnå resultater som kalkulert!

Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser og gir all nødvendig kunnskap for å begynne å bruke lærdom direkte etter kurset.

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg