Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Bli mentor for en ingeniørstudent

Vil du dele dine erfaringer som ingeniør til en student? Bli mentor for studenter på USN Kongsberg og få innsikt i hva dagens studenter tenker rundt videre karriere.

Informasjon om påmelding under.

Ønsker du å være mentor for en ingeniørstudent på Krona i Kongsberg? Send en kort e-post til 

Ambisjonen er å la utvalgte studenter i andre- og tredjeårstrinnet i de treårige bachelorstudiene: Dataingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør / produktutvikling få muligheten til å delta i et spennende og utviklende mentorprogram dette studieåret. 

USN søker ønsker mentorer fra ulike bransjer, med ulik bakgrunn og alder. Vi søker deg som har bakgrunn som leder, fagspesialist, gründer, styremedlem eller lignende i arbeidslivet. 

Mentorene skal bidra med sin arbeidslivskompetanse og hjelpe studenten i overgangen fra studier til arbeidsliv, ikke være «leksehjelp» i studietiden. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Er faglig nysgjerrig
 • Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt 
 • Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får honorar / godtgjørelse 
 • Kan kommunisere 
 • Er villig til å dele av egne erfaringer 
 • Er inkluderende, åpen og imøtekommende
 • Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse

Hva består programmet av? 

Mentorene fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentenes valg av videre karrierevei. Som mentor får du førstehåndsinnsikt i hvordan studentene tenker og hva de studerer. 

Mentorprogrammet skal etableres i høst med varighet gjennom studieåret og formell avslutning til våren. I løpet av programperioden vil det bli avholdt en startsamling for 
mentorene og studentene i oktober, samt tre felles programsamlinger. Alle etter arbeidstid (se konkrete datoer lenger ned).

I tillegg er det ønskelig og viktig at mentor og student møtes til individuelle samtaler med jevne mellomrom. Det anbefales cirka en gang i måneden. Hver mentor får ansvar for én student. Vi understreker at mentoren kun skal være en samtalepartner i studentens videre karriereutvikling. Det er ikke forventet at mentoren skal skaffe en konkret jobb til studenten. 

De felles programsamlingene gjennomføres etter arbeidstid, enten på USN-Krona, hos KNF eller ute i en bedrift. Den første samlingen blir en introduksjon til programmet. Møtene mellom student og mentor avtales deretter individuelt.

En egen prosessleder fra universitetet er tilgjengelig for support og oppfølging for mentorene og studentene i hele perioden. 

Hva kan dette programmet gi deg som mentor? 

Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter og med de andre mentorene og USN. Dette vil gi økt kjennskap til dagens innhold i studiene. Samtidig vil du få innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere.

De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. Samlingene vil ha temaer som vi avtaler underveis, og kan også være bedriftsbesøk.

- Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter.
Tidligere mentor 

Hvordan komme med i programmet? 

Vi legger stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og kobler studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig. En erfaren bedriftsrådgiver er engasjert som prosessleder for programmet. Vedkommende har lang erfaring med utvikling av unge medarbeidere og ledertalenter i næringslivet.

Hvis du ønsker å være med som mentor sender du en kort e-post til Deretter vil du motta et skjema med noen korte spørsmål om dine forventninger til et slikt program og studenten. I tillegg til skjemaet trenger vi din CV. 

Parallelt inviterer vi studentene til å bli med i programmet. De som er interesserte får et tilsvarende skjema med spørsmål om sine forventninger til programmet og en mentor.

CV og svarene fra begge grupper gir oss et godt grunnlag for koblingene av aktuelle mentorer og studenter. Etter at vi har avklart koblingene, inviteres alle utvalgte til kick-off / startsamling.

Det legges opp til å ha med inntil 25 økonomistudenter og 25 ingeniørstudenter med hver sin mentor i årets kull på USN Kongsberg.

Dato og tid

De fire obligatoriske programsamlingene i mentorprogrammet er fra kl. 17-20.  

 • Onsdag   7. oktober 
 • Onsdag 13. januar 
 • Onsdag 17. februar 
 • Onsdag 28. april

Bli medlem i NITO 

Gjør som over 92.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2020 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem i dag