Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Byggeledelse - NS 8403

En byggeleder er normalt byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 19.10.2021 09:00-15:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Kurset Byggeledelse gjennomgår byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Spesifikt vil byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet bli gjennomgått .

Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

  1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
  2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
  3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

Videre vil kurset Byggeledelse ta for seg de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi. Samtidig gjennomgås viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og sentrale rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar belyses.

Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS (SHA) på byggeplass og Byggherreforskriften.

Målsetting

  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer
  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
  • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder
Program Byggeledelse - NS 8403

Dag 1

0830
Registrering

0900
Velkommen - praktisk informasjon

0905
Hva er byggeledelse?
Morten Abrahamsen, Multiconsult

1000
Kaffepause

1015
Økonomi
Morten Abrahamsen, Multiconsult

1200
Lunsj
 
1230
NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag
Knut-Arne Sannes, Pacta Advokatfirma AS

1320
Kaffepause

1330
NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag
Knut-Arne Sannes, Pacta Advokatfirma AS

1500
Slutt

Dag 2

0900
Byggeledelse ved bruk av LEAN
Jørn Tøien, Lean Communications AS

0950
Kaffepause
 
1000
Byggeledelse - uavhengig kontroll
Camilla Ditlevsen Gressnes, Cowi

1100
Kaffepause
 
1110
Den digitale byggeplass - BIM for byggeleder?
Vegard Knotten, Veidekke
 
1200
Lunsj

1300
Byggeledelse og byggherreforskriften – ansvarsforhold
Ottar Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
 
1400
Kaffepause

1410
Byggeledelse og byggherreforskriften - praktisk oppfølging
Ingunn Høgåsen, Hms/Sha Rådgivning AS

1500
Slutt

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg