Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Byggherreforskriften - med endringer som trådte i kraft 1. januar 2021

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser. Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 14.09.2021 09:00-15:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Endringer i forskriften trådte i kraft 1. januar 2021. Vi gir deg en oppdatering og innføring i endringene – hvilke konsekvenser får det for din virksomhet?

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for prosjekterende og utførende virksomheter.

Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

 1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
 2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
 3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

I løpet av kurset går vi gjennom blant annet følgende

 • Forskriftens anvendelsesområde, herunder grensesnittet mellom byggherreforskriften og annet regelverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet
 • Byggherrens ansvar og forpliktelser, samt koordinatorenes arbeidsoppgaver
 • Krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfase
 • Risikovurdering og utforming av tiltak i SHA-planen
 • Rollekonflikt – når har vi det?
 • Prosjekterendes ansvar
 • Entreprenørenes plass i forskriften

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Program Byggherreforskriften

0830
Registrering og kaffe

0900
Kursstart

Byggherreforskriftens anvendelsesområde

 • når gjelder forskriften
 • formål
 • hvem retter forskriften seg mot
 • SHA vs HMS
 • byggherrebegrepet i ulike entreprisemodeller

Roller og ansvar, aktørenes plikter

 • organisering og ansvar i prosjekt
 • byggherrens plikter
 • prosjekterendes plikter
 • arbeidsgivers plikter
 • arbeidstakers medvirkning

Roller og ansvar, byggherrens hjelpere

 • fysisk eller juridisk person
 • skriftlige avtaler
 • byggherrens representant, koordinator prosjektering og koordinator utførelse

1200
Lunsj – 45 minutter

Risikostyring

 • risiko, hvem håndterer hva
 • risikostyring gjennom prosjekt
 • risikostyring, oppsummering, hva sier Byggherreforskriften

SHA plan

 • hensikt
 • krav til innhold
 • eksempel god plan
 • spesifikke tiltak
 • innhold i beskrivelse vs SHA plan

Relevant rettspraksis

1500
Kursslutt

 

 

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg