Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Digital sikkerhetskultur

NITO IKT Vestfold inviterer i oktober til to spennende arrangementer på USN. På programmet denne kvelden står manipulering, sabotasje og kriminalitet, samt sikkerhet og samspill mellom mennesker og teknologi.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Deltakerne kan glede seg til å møte to interessante og engasjerte foredragsholdere; Roger Johnsen fra Cyberforsvaret og Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). De har fått en en tidsramme på 45-60 minutter hver. I tillegg byr vi på enkel servering og 30 minutters pause med prat og mingling mellom foredragene.

NITOs medlemmer er velkommen til å invitere med seg kolleger og potensielle medlemmer. Vi ber om at alle melder seg på via påmeldingen på denne siden.

Praktisk

  • enkel servering kl. 16:30, foredrag starter kl. 17:00
  • møterom: auditorium A1-39 - Holmestrand
  • egenandeler for ikke-medlemmer vil bli fakturert fra NITO (faktura sendes også til de som er påmeldt og ev. ikke møter opp uten å melde avbud)

Om foredragene

Manipulering, sabotasje og kriminalitet ved Roger Johnsen, Cyberforsvaret

Cybermakt er en realitet. Internett har blitt en arena for internasjonale konflikter og krigføring. Vi ser at stater og kriminelle utnytter teknologien og menneskelige svakheter for å nå sine mål. Virkemidlene er hensynsløse og målene er ikke lenger utelukkende militære. Næringslivet, offentlige virksomheter og befolkningen i flere land rammes av avanserte cyberangrep.

I foredraget vil Johnsen ta for seg konkrete hendelser og snakke om hvorfor en ny sikkerhetskultur er viktig for Norge.

Sikkerhet - sentralt for å lykkes med digitalisering ved Roar Thon, NSM

Skal vi lykkes med å ta i bruk teknologiske løsninger er vi avhengige av at de er sikre, stabile og at vi kan stole på dem. I dette perspektivet er sikkerhet viktigere enn noensinne.

Men hva skjer om vi mister tillit til digitale løsninger? For unngå dette og sikre seg best mulig er det viktig å forstå at sikkerhet ikke bare er et spørsmål om teknologi, men like mye mennesket og samspillet mellom oss og teknologien.

Foredragsholder Roger Johnsen

Foredragsholder Roger JohnsenRoger Johnsen har over 20 års erfaring fra cybersikkerhet. Han har ledet Forsvarets operative virksomhet for beskyttelse mot cyberangrep, vært rektor ved Forsvarets ingeniørhøgskole, tjenestegjort i Afghanistan, vært direktør for Norsk senter for informasjonssikring, senior stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter, rådgiver for sjef Cyberforsvaret og leder nå arbeidet innen taktikk og konseptutvikling i Cyberforsvaret.

I tillegg til sitt arbeid i Forsvaret foreleser også Johnsen om cyberforsvarstaktikk ved NTNU. Johnsen har ledet håndtering av flere alvorlige cyberhendelser rettet mot Forsvaret, veiledet private virksomheter i håndtering av cyberkriminalitet og er engasjert i den faglige utviklingen av tiltak for å beskytte samfunnet mot cybertrussler.

Foredragsholder Roar Thon

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet, og arbeider i dag med kommunikasjon og bevisstgjøring om sikkerhet. Roar er opptatt av hvordan menneskelig adferd påvirker sikkerheten i samfunnet, i virksomheter og for den enkelte innbygger. 

Med over 1100 foredrag i NSMs tjeneste er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

Påmelding Hacking: Mennesket - det svakeste ledd? 10. oktober 

Påmelding Digital sikkerhetskultur 17. oktober

Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å øke kunnskapen om digital sikkerhet i alle norske virksomheter og i befolkningen.

NITO IKT Vestfold

Et godt faglig tilbud er viktig, og IKT er et prioritert område i NITO. NITO Vestfold har etablert en lokal faggruppe som vil tilrettelegge møteplasser med bra faglig innhold for de som jobber innen IKT-området, eller de som har særskilt interesse av feltet.

Bli med i fagnettverket NITO IKT

  • Utvid nettverket ditt og delta gratis på aktuelle temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs 
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

Bli studentmedlem i NITO

Medlemskapet koster 350 kroner for hele studieperioden, og gir deg mange medlemsfordeler.

Bli medlem nå

Bli medlem i NITO

Gjør som over 88.000 andre ingeniører og teknologer! Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du kan trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt!

Bli medlem nå

Aktuelle kurs og arrangementer i Vestfold