Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

En innføring i prosjekteringsledelse

I samarbeid med RIF og Tekna inviterer vi til et to dagers innføringskurs i prosjekteringsledelse.

Påmelding skjer hos Tekna

Påmelding skjer hos Tekna

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • begrepsavklaringer - byggeprosess – faser
 • relasjon - byggherre og prosjekterende/entreprenør
 • prosjekteringsledelse i praksis
 • VDC – Virtual Design and Construction
 • verktøy og arbeidsmetodikk
 • byggherreforskriften
 • hvordan lede et prosjekteringsteam?

Etter endt kurs skal du:

 • ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
 • ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
 • kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
 • kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
 • vite mer om teamledelse

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg