Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

En innføring til prosjekteringsledelse

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

onsdag 03.05.2023 10:00-16:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 
* Påkrevd felt

God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer - byggeprosess – faser
 • Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør
 • Prosjekteringsledelse i praksis
 • VDC – Virtual Design and Construction
 • Verktøy og arbeidsmetodikk
 • Byggherreforskriften
 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?
Program: En innføring i prosjekteringsledelse

Første dag

10.00
Velkommen - praktisk informasjon etc.

10.05
Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser - prosjektledelse - prosjekteringsledelse
Geir Juterud, Multiconsult

11.00
Kaffe/te/mobil

11.10
Hverdagen som prosjekteringsleder sett fra entreprenørs ståsted
Ingrid Ramnefjell, Veidekke

12.10
Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør
Forventninger, entrepriseform, ansvar/myndighet, fremdrift, økonomi, LCC
Osmund Skorge, Statsbygg

13.00
Lunsj

14.00
Prosjekteringsledelse i praksis
Prosjekteringsprosessen Skisse, forprosjekt
Geir Juterud, Multiconsult

14.50
Kaffe/te/mobil

15.00
Prosjekteringsledelse i praksis
Detaljer, suksessfaktorer Risikofaktorer, ulike begreper, utfordringer
Geir Juterud, Multiconsult

16.00
Slutt

Andre dag

09.00
Konseptutvikling bygg og anlegg
Arkitektens historiske rolle som prosjekteringsleder/master builder Arkitektens konseptutvikling i skisseprosjekt
Jørgen Tycho, Oslo Tre

09.50
Kaffe/te/mobil

10.00
Hvordan ivareta SHA i prosjekteringsfasen
Krav til prosjekterende iht. byggherreforskriften - koordinators rolle og ansvar
Ingunn Høgåsen, HMS/SHA Rådgivning AS

10.50
Kaffe/te/mobil

11.00
Hvordan ivareta energi og miljøkrav som prosjekteringsleder?
Sylvia Helene Skar, Asplan Viak

12.00
Lunsj

13.00
Hvordan benytte Lean/VDC i prosjekteringslederrollen?
Jørn Egil Tøien, Lean Comunications

13.50
Kaffe/te/mobil

14.00
Hvordan lede/koordinere et "prosjekteringsteam"?
Dag Ivar Jacobsen, Universitetet i Agder

15.00
Kaffe/te/mobil

15.10
En prosjekteringsleders utfordringer fra rådgivers ståsted
Gøran A. Hansen, Multiconsult

16.00
Oppsummering/slutt

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
 • Vite mer om teamledelse

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg