Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Energieffektiv og økonomisk drift av bygg

Ønsker du et kompetanseløft innen energieffektivisering og tekniske anlegg innen drift av bygg? Da er dette kurset for deg!

Beklager, kurset er dessverre avlyst.

Skaff deg bestillerkompetanse og forståelse for tekniske anlegg

Har du behov for innføring i, eller oppfriskning av, din kunnskap innen energi og tekniske anlegg, vil kurset gi deg et solid kompetanseløft.

Du lærer om energiøkonomi, energioppfølgning og effektivisering i samspill med investeringstiltak og støtteprogrammer. Kurset gir deg grundig forståelse for hvordan du kan forbedre blant annet ventilasjonsanlegg og varme/kjølesystemer.

Kurset gir deg den nødvendige teorien, praktisk befaring, nettverksbygging og diskusjon i grupper. Vi tar for oss byggteknisk drift slik at du kan sette dette ut i praksis i egen arbeidshverdag.

Tematikk på kurset energieffektiv og økonomisk drift av bygg

  • Energi, effekt og energiøkonomi
  • Energioppfølging og analyse av reduksjonspotensial
  • Energieffektivisering av ventilasjonsanlegg, og varme/kjølesystem
  • Driftstiltak: Samspill i bygget og økonomisk verdi av energieffektivisering
  • Investeringstiltak og støtteprogram

Det gjennomføres en kort befaring i teknisk rom for å gi deg en praktisk innføring i teorien, og det gir anledning til å hente erfaring fra andres arbeidsmetodikk.

Energieffektiv og økonomisk drift av bygg

Fredrik er utdannet Siv.ing fra Energi og Miljø ved NTNU.
Han har siden 2012 jobbet med mange av Norges største eiendomsselskaper og mest komplekse bygg. I løpet av årene har han lært seg å både optimalisere teknisk drift av anlegg og gjennomføre prøvedrift av bygg, samtidig som han har en særdeles god teoretisk plattform. Han liker å sette teori ut i praksis.

Anja er utdannet Siv.ing fra Energi og Miljø ved NTNU.
Som rådgiver for Entros kunder jobber hun hver dag med å analysere, optimalisere og effektivisere energiforbruk og veilede driftere. Anja behersker både teorien, teknikken og menneskene særdeles godt, har erfaring fra entreprenørsiden med prosjekter og bygging av varme- og kjølesentraler.

Kurset er et samarbeid med Entro.

Andre relevante kurs