Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Grundig gjennomgang av kravene nedfelt i ISO 17025:2017

ISO/IEC 17025: 2015 beskriver krav til prøvings- og kalibreringslaboratorier som ønsker å utarbeide, implementere og vedlikeholde et formelt kvalitetssikringssystem.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Standarden beskriver også krav til organisasjoner som utfører prøvetaking. Akkrediteringsorganer, på global basis, bruker krav av standarden til akkreditering av prøvings – og kalibreringslaboratorier.

For å kunne utarbeide et formelt kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller samtlige krav av ISO/IEC 17025:2017, er det viktig å ha en korrekt forståelse av ordlyden av samtlige krav. Korrekt forståelse av hvert krav vil variere fra et fagspesifikt område til et annet innen prøvingslaboratorier. Tolkning av krav og dermed deres implementering i ledelsessystemet for laboratorier som utfører kjemisk, biologisk eller mikrobiologisk prøving vil være vesentlig forskjellige for prøvingslaboratorier som utfører mekanisk, metallurgisk, elektrisk eller NDT prøvinger.

Program Grundig gjennomgang av kravene nedfelt i ISO 17025:2017

Dag 1

08.30 Registrering

09.00 Innledning og presentasjon av kurs holder og deltakere

09.30 Kvalitetskontroll vs kvalitetssikring

10.00 Pause

10.15 Overordnet aspekter av ISO 17025:2017

11.00 Gjennomgang av begreper og definisjon

11.30 Individuell oppgave

12.00 Lunsj

12.45 Gjennomgang av generelle samt strukturelle krav

14.00 Pause

14.15 Gjennomgang av ressurs krav

16.00 Gruppeoppgave 1

17.00 Avslutning dag 1

Dag 2

08.30 Gjennomgang av gruppeoppgave 1

09.00 Gjennomgang av Prosess krav

10.00 Pause

10.15 Gjennomgang av Prosess krav, forts.

11.30 Individuell oppgave

12.00 Lunsj

12.45 Gjennomgang av ledelsessystem krav

14.00 Pause

14.15 Gjennomgang av ledelsessystem krav, forts.

16.00 Individuell oppgave

17.00 Avslutning av kurset

Under kurset vil samtlige krav gjennomgå med tanke på tolkning og deres mulig løsninger for laboratorier som representeres av deltakere av kurset. Praktiske eksempler hentet fra laboratorier som utfører ulike type prøvinger blir brukt som eksempler under kurset. Kravdokumenter som er utarbeidet av akkrediteringsorganet i forbindelse med tolkning av krav i standarden vil også bli gjennomgått.

Kursholder Dr. Scient. Khalid Saeed

Dr. Scient Khalid SaeedDette er en erfaren foredragsholder som i mer enn 20 år har gjennomført kurs innen kvalitetssikring for laboratoriepersonell, og har bedømt organisasjoner i Norge og internasjonalt med bakgrunn i ISO standard. Ofte i regi av Norsk Akkreditering.

Med sin bakgrunn i kjemi bruker Saeed eksempler kjent fra kjemiske laboratorier.

Andre relevante kurs innen laboratoriefag