Gå til innhold
Illustrasjonsfoto maskiner: Colourbox
< Kurs og arrangementer

Innføring i maskinforskriften

Krever kunder at du skal CE-merke maskinelt utstyr? Kan du skille ulike maskiner fra hverandre og om de er dekket av maskinforskriften eller ikke? Vil du ta grep, for å følge gjeldende direktiver og forskrifter? Dette kurset gjør deg i bedre stand til alt dette.

Avlyst

NITO avlyser alle arrangementer

NITO opprettholder normal medlemsservice så langt det lar seg gjøre, men avlyser fra og med 12. mars alle kurs og arrangementer. Dette gjelder fram til og med 31. mai 2020. Påmeldte deltakere vil bli kontaktet.

NITO og koronaviruset

På kurset lærer du spesielt

  • Maskinforskriftens oppbygging og funksjon 
  • Hvilke plikter produsenter har, tekniske krav og risikovurderingsmetoder
  • Forholdet mellom forskriften og harmoniserte standarder
  • Kort om andre direktiver og forskrifter

Program: Innforing i maskinforskriften

OM KURSET

Dette kurset er laget for å gi en innføring og forståelse av maskinforskriftens og maskindirektivets funksjon og virkeområde.

Etter endt kurs vil du ha fått en god innføringskompetanse om hva som skal til for å kunne CE merke maskiner i henhold til Maskinforskriften. Du vil ha kunnskap i hvilke krav det stilles til maskiner som skal omsettes i Europa, og hva du som produsent eller leverandør er pliktet til å gjøre for å oppfylle kravene.

Kurset gir deg god kjennskap til lovverket, og praktiske eksempler og øvelser i å benytte det til å gjøre vurderinger på ulike typer utstyr. 

Vi ses på kurs!

Praktisk informasjon

Registrering dag 1: 08:30
Oppstart dag 1: 09:00
Avslutning dag 1: 16:30

Oppstart dag 2: 08:30
Avslutning dag 2: 15:30

Kursholder: Johnny Drange

Johnny Drange jobber daglig leder i Trygg maskin AS. Han har lang erfaring med maskinsikkerhet og holder grundige kurs med gode tilbakemeldinger. 

Flere kurs innen petroleum og gassteknologi