Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Innføringskurs i prosjekteierstyring

Kurset gir deltagerne en innføring i begrepet og metodikken – prosjekteierstyring.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

En av ledelsen viktigste oppgave er å sikre at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene og at de prosjektene som settes i gang gjennomføres riktig. Det kalles prosjekteierstyring og kan deles inn i to nivåer:

 • På virksomhetsnivå – velge ut og gjennomføre de riktige prosjektene
 • I enkeltprosjekter – gjennomføre de valgte prosjektene riktig

Prosjekteierstyring er en av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med prosjekter. Hvor god prosjekteierstyring er kritisk for at prosjektet leverer gevinst ved å ivareta bruker, forretnings og leverandørperspektivet.
Prosjekteierstyring (project governance) er fremdeles et nytt og lite utforsket tema i prosjektfaglig litteratur, sammenlignet med prosjektledelse. Videre er prosjekteierstyring en aktiv rolle spesielt i tidlig fase, men også under gjennomføringen av prosjektet hvor man balanserer mellom kontroll og støtte til prosjektleder for å ivareta prosjektet etter beste praksis.

Prosjekteierstyring er like viktig i alle bransjer, og kurset er relevant om du er i bygg, eiendom, samferdsel, anlegg, IT, olje og/eller energi.

Temaene Innføringskurs i prosjekteierstyring berører

 • begrepet og metodikken
 • prosjekteierstyring
 • kunde og leverandør
 • behovsavklaring
 • porteføljestyring
 • riktig prosjekt i porteføljen
 • prosjekteier i forskjellige faser
 • usikkerhetsstyring

Kurset gir deg enkle metoder og teknikker for å sikre en solid prosjekteierstyring. Du vil også lære hvordan prosjektmodeller og styringsdokument kan bidra til god prosjektstyring, samt hvordan ivareta et godt samarbeid til prosjektleder underveis.

Målgruppe

 • personer som er involvert i eierstyring og/eller ledelse av prosjekter
 • prosjekteiere, porteføljestyrere, programledere og prosjektledere i private og offentlige virksomheter 
 • bestillere
 • byggherre, rådgivere på vegne av byggherre, ledere/prosjektledere hos totalentreprenør, oppdragsgivere, ledere, prosjektledere, prosjekteiere, prosjekteringsledere, kontraktledere og organisasjonsutviklere
 • personer som trenger å øke forståelsen for grensesnittet og samspill mellom linjeledelsen, prosjekter og gevinstrealisering
 • personer som vil lære mer om hva som kjennetegner god eierstyring
Program Innføringskurs i prosjekteierstyring

0845
Registrering

0900
Velkommen, forventinger, introduksjon
Gruppeoppgave 1

1000
Riktig prosjekt – prosjekt riktig
Gruppeoppgave 2

1045
Prosjektmål – start med hvorfor
Gruppeoppgave 3

1145
Lunsj

1230
Kultur, ledelse og kommunikasjon
- god planlegging
- engasjement fra toppledelsen
- tett dialog med kunden

1330
Usikkerhetsstyring
Gruppeoppgave 4

1415
Styringsdokumentet

1445
Oppsummering

Læringsmetode

Læringsmetodene for dette kurset er nettkurs i forkant av kursdagen, og digital gjennomføring kursdagen. Nettkurset tar ca 2-3 timer å gjennomføre. Lenke til nettkurs blir sendt deltaker i forkant av kursdagen, og etter påmeldingsfrist.

Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

 1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
 2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
 3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg